... et tværinstitutionelt forskningsprojekt finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under Den nationale pulje for forskningsinfrastruktur. Navnet "DigDag" er en forkortelse for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi.

Projektet startede i 2009 med det formål at etablere en historisk-geografisk database over Danmarks administrative inddeling og dermed:

  • skabe en infrastruktur for administrationshistorisk udforskning af Danmark fra ca. år 1600 til nutiden
  • udarbejde en solid søgemaskine til brug for arkiver, samlinger og biblioteker
  • understøtte administrationshistorisk forskning

Deltagerne i projektet inkluderer et bredt udsnit af de største danske kultur- og forskningsinstitutioner: Statens Arkiver, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Kort og Matrikelstyrelsen, Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek og Kulturarvsstyrelsen.