Den mindste offentlige forvaltningsenhed siden 1970. Også kaldet "primærkommune" og siden 2007 "storkommune".

 

Generelt

Den mindste offentlige forvaltningsenhed. Efter kommunalreformen i 1970 ophører skellet mellem sognekommuner og købstadskommuner, og alle kommuner kaldes nu primærkommuner, da de som laveste niveau i den kommunale forvaltning er dem borgeren først – eller primært – er i kontakt med.

Funktion

Varetagelse af en bred vifte af borgerrettede opgaver inden for undervisning, social understøttelse, arbejdsmarked, sundhed, miljø, erhverv, trafik og kultur m.m.

Etymologi

Af latin communis 'fælles'.

Antal

  • 1970: 275.
  • 2010: 98 (plus Christiansø som er direkte underlagt Forsvarsministeriet).

Lovgivning/reformer

  • Lov om revision af den kommunale inddeling af 3. juni 1967
  • Lovpakke på 50 love fremsat i Folketinget den 24. februar 2005

Før/efter

Primærkommunerne afløser sognekommunerne og købstadskommunerne i 1970. Videreføres delvist som storkommuner efter strukturreformen i 2007.

Hierarki

Det amtslige tilsyn med kommunerne ophører i 1970, i stedet oprettes særlige tilsynsråd på amtsligt niveau. Fra 2007 har de regionalt opdelte statsforvaltninger overtaget tilsynet med kommunerne.

Embedsmænd

Kommunalbestyrelsen (i København "Borgerrepræsentationen") er folkevalgt for fire år ad gangen. Lederen af kommunalbestyrelsen er borgmesteren.

Kilder

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Kommunalreformen - kort fortalt, København 2005.