Myndighed, der varetager statslige opgaver på regionalt niveau siden 2007

 

Generelt

Statsforvaltningerne er den myndighed, der varetager statslige opgaver på regionalt niveau. De fungerer som selvstændige, regionale institutioner under Indenrigsministeriet.

Funktion

Opgaver i forbindelse med folketingsvalg, tilsyn med landets kommuner samt familieret og endvidere klageinstans vedr. visse kommunale afgørelser.

Etymologi

Af latin status 'stilling, omstændigheder' og tysk (ver)walten 'have magt over, styre'.

Antal

  • 2007: 5

Lovgivning/reformer

  • Lov om regional statsforvaltning af 24. juni 2005 (lov nr. 542).

Før/efter

Afløste statsamterne som regional statslig myndighed.

Hierarki

Har tilsynsopgaver over for kommunerne.

Embedsmænd

Ledes af en direktør.

Kilder