Statistisk inddeling til kortlægning af byernes handels- og betjeningsoplande 1955-1960

 

Generelt

Statistisk inddeling til kortlægning af byernes handels- og betjeningsoplande. Inddelt af Danmarks Statistik.

Funktion

Kortlægning af byernes handels- og betjeningsoplande.

Antal

86, hvoraf de 68 udgør underinddelte handelsområder, mens 18 er sammenfaldende med handelsområdet.

Hierarki

Underinddelinger af relevante handelsområder. Enkelte distrikter går dog på tværs af områderne.

Kilder

  • Danmarks Statistik: Statistiske Undersøgelser: Byernes opland, nr. 4, 1960