Stiftsøvrighed 1662-1970

 

Generelt

Efter enevældens indførelse udnævntes en amtmand i hvert stift til også at være stiftsbefalingsmand (fra midten af 1700-tallet kaldet stiftamtmænd). Som regel var det den amtmand, der boede i stiftsbyen, der blev stiftamtmand. Stiftamtmænd og amtmænd var kongens og centraladministrationens lokale repræsentanter.

Funktion

Sammen med biskoppen udgør stiftamtmanden stiftsøvrigheden, som forvalter kirkens økonomiske anliggender i stiftet. Stiftamtmanden havde det overordnede tilsyn med stiftets amtmænd.

Indtil 1793 havde stiftamtmanden tilsynet med købstædernes forvaltning, 1793 overgik det til de "almindelige" amtmænd.

Stiftamtmænd og amtmænd stod i direkte korrespondance med regeringen, og de skulle som kongens/regeringens lokale repræsentanter drage omsorg for, at alle kgl. forordninger og bestemmelser blev bragt til den stedlige befolknings kendskab.

Antal

  • 1662: 6.
  • 1970: 8.

Hierarki

Overordnet stiftets øvrige amtmænd.

Embedsmænd

En stiftamtmand for hvert stiftamt.

Kilder

Juridisk Ordbog, Rigsarkivets 2. Afdeling, 1977.