Geografisk inddeling til brug for vurdering af fast ejendom 1922-2002

 

Generelt

Efter 1922 geografisk underinddeling af skyldkredse og virkeområde for vurderingsrådene, som var 1. instans ved vurdering af fast ejendom.

Funktion

Vurdering af fast ejendom som grundlag for beskatning.

Antal

  • 1923: 139
  • 1972: 223

Lovgivning/reformer

  • Lov nr. 352 af 7. august 1922
  • Bekendtgørelse 507 af 18/12 1970 om landets inddeling i skyldkredse og vurderingskredse

Før/efter

Vurderingsopgaver blev overtaget af told- og skatteregionerne pr. 17. maj 2002.

Hierarki

Underordnet skyldkredsene.

Embedsmænd

Statslige vurderingsråd, som oftest sammensat af to ordinære medlemmer og en vurderingsformand.

Kilder

  • Skatteministeriet: Redegørelse om vurdering af fast ejendom, 1999
  • Salmonsens Konversationsleksikon, København 1930