Geografisk inddeling til brug for vurdering af fast ejendom 1903-2002


Generelt

Geografisk virkeområde for skyldrådene, som var regional klageinstans ved de lokale vurderingsråds vurdering af fast ejendom. I den tidlige periode fungerede de også som tilsynsmyndighed og revisionsmyndighed ift. vurderingsrådene.

Funktion

Behandling af klager over de lokale vurderingsråds vurdering af fast ejendom.

Antal

  • 1903: 140
  • 1923: 46
  • 1972: 27

Lovgivning/reformer

  • Lov nr. 103 af 15. maj 1903
  • Bekendtgørelse nr. 141 af 14. august 1903
  • Lov nr. 352 af 7. august 1922
  • Bekendtgørelse 507 af 18/12 1970 om landets inddeling i skyldkredse og vurderingskredse

Før/efter

Vurderingsopgaver blev overtaget af told- og skatteregionerne pr. 17. maj 2002.

Hierarki

Skyldkredsene var fra 1922 underopdelt i vurderingskredse.

Embedsmænd

Ledtes af et skyldråd, der var sammensat af kredsenes vurderingsformænd.

Kilder

  • Skatteministeriet: Redegørelse om vurdering af fast ejendom, 1999
  • Salmonsens Konversationsleksikon, København 1930