Regional inddeling, primært med henblik på styringen af sundhedsvæsenet, siden 2007

 

Generelt

Den regionale inddeling blev indført 01.01.2007 i forbindelse med strukturreformen, primært med henblik på at indføre et folkevalgt organ, som kunne varetage styringen af sundhedsvæsenet.

Funktion

Regionernes hovedopgave er at styre det danske sundhedsvæsen, men varetager også opgaver inden for socialområdet og regional udvikling.

Etymologi

Afledt af det latinske regio 'retning, linje; strøg, egn'.

Antal

  • 2012: 5 regioner.

Lovgivning/reformer

  • Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunalesamarbejder (lov nr 382 af 03/05/2006).

Før/efter

Afløste amterne som regionalt forvaltningsorgan.

Embedsmænd

Hver region styres af et politisk valgt regionsråd, som vælger en regionsformand, en bestyrelse og et forretningsudvalg, og som bistås af en regionsdirektør og vedkommendes underordnede.

Kilder