Priviligerede godser i Slesvig med bl.a. selvstændig politijurisdiktion indtil 1850

 

Generelt

Ved siden af de adelige godser i hertugdømmet var der forskellige andre privilegerede ejendomme, såsom kancelligodser. Ensartede regler fandtes ikke, men fælles var dog deres jurisdiktionelle placering umiddelbart under provinsialmyndigheden.

Vigtigst var kancelligodser, hvis privilegier nærmede sig adelsgodser, og som dannede selvstændige politidistrikter. Jurisdiktionen varetoges af hofretten, fra 1713/21 overretten, på Gottorp. Skatter skulle dog betales til amtskassen og i modsætning til adelsgods bidrog de til udgifter på sogneplan – skole, fattigvæsen, veje med videre.

Dertil var der kammergodser, frigodser, og herunder en række møller, som stod under overrettens jurisdiktion, samt frigårde og frihuse i nogle købstæder. Landsbyen Sandbæk ved Kappel var endog en frilandsby med privilegier formelt som et adeligt gods.

Der fandtes ikke ryttergodser i hertugdømmet. Da overretten ophævedes i 1850 blev alle disse privilegerede steder indlemmet i herrederne.

Funktion

Ensartede regler fandtes ikke, men kancelligodser dannede selvstændige politidistrikter.

Etymologi

Fra middelhøjtysk kanzelie til middellatin cancelli (flertal) 'gitter, skranke ell. et m. skranke omgivet rum'.

Levetid

Privilegier skulle fornys, hvorfor flere priviligerede steder gradvist forsvandt, og da overretten ophævedes i 1850, blev alle disse privilegerede steder indlemmet i herrederne.

Antal

Af deciderede kancelligodser var nord for 1920-grænsen 6: Mejersholm og Hestholm ved Tønder Købstad, Kogsbøl og Søndergård i Emmerlev sogn, Hajstrupgård i Bylderup sogn samt Høgebjerg på Løjt.

Lovgivning/reformer

Jurisdiktionen varetoges af hofretten, fra 1713/21 overretten, på Gottorp. Da overretten ophævedes i 1850, blev alle disse privilegerede steder indlemmet i herrederne.

Før/efter

De privilegerede steder blev i 1850 indlemmet i herrederne.

Hierarki

Ensartede regler fandtes ikke, men fælles var dog deres jurisdiktionelle placering umiddelbart under provinsialmyndigheden. Jurisdiktionen varetoges af hofretten, fra 1713/21 overretten, på Gottorp. Da overretten ophævedes i 1850 blev alle disse privilegerede steder indlemmet i herrederne.

Kilder

  • Gerret Liebing Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning. Flensborg 2007, p. 254-261.
  • Ordbog over det danske Sprog (webudgaven ordnet.dk/ods/(ultimo 2011)).