Regional udskrivningsmyndighed med ansvar for registrering af værnepligtige i udskrivningskredsen 1870-1970

 

Generelt

De 6 udskrivningskredse var en videreførelse af udskrivningsdistrikterne, som i 1869 var blevet nedlagt.

Funktion

Kontrol af lægdsforstandernes registreringer af værnepligtige. Dækkede både hæren og søværnet.

Antal

  • 1869: 6
  • 1920: 7

Lovgivning/reformer

  • Oprettet ved lov af 6. marts 1869 (§ 6).
  • Bekendtgørelse nr. 154 af 15. april 1970 rettede udskrivningskredsene ind efter de nye kommuner.

Før/efter

Før udskrivningskredsene var landet inddelt i udskrivningsdistrikter. Efter CPR-registrets oprettelse i 1967 foregik rekruttering af værnepligtige via CPR, og udskrivningsvæsents mistede sin betydning.

Hierarki

Udskrivningskredsene var næstøverste trin i udskrivningsvæsenets hierarki. Indtil 1914 med reference direkte til justitsministeren, fra 1914 med reference til indenrigsministeren.

Kilder

  • Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, Odense 1985.