Regional udskrivningsmyndiged med ansvar for registrering af værnepligtige i distriktet 1789-1869

 

Generelt

Efter stavnsbåndets ophævelse i 1788 overgik ansvaret for at stille mandskab til hæren fra godserne til staten. I årene efter 1788 opbyggedes et statsligt lægdsvæsen, som skulle holde opsyn med landets værnepligtige. Landet blev i den forbindelse inddelt i lægder og udskrivningsdistrikter.

Funktion

Krigskommissærerne i udskrivningsdistrikterne var kontrolinstans i forhold til de underordnede lægdsforstandere. På basis af lægdsforstandernes lægdsruller skulle krigskommissærerne for udskrivningsdistrikterne udarbejde en ny og revideret rulle for hele distriktet.

Antal

  • 1789: 4
  • 1861: 8

Lovgivning/reformer

Erstattedes ved lov af 6. marts 1869 af udskrivningskredse.

Før/efter

Overtog en opgave, der tidligere havde ligget hos godsejerne. 1870 overtog udskrivningskredsene opgaverne fra udskrivningsdistrikterne.

Hierarki

Udskrivningsdistrikterne var næstøverste trin i udskrivningsvæsenets hierarki, lige under generalkrigskommissæren i Danske Kancelli (fra 1851 under justitsministeriet). Under udskrivningsdistrikterne hørte lægdsforstanderne.

Embedsmænd

I spidsen for udskrivningsdistrikterne stod en krigskommissær.

Kilder

  • Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, Odense 1985.