Den geografisk set største offentlige lægelige enhed 1915-2006

 

Generelt

Amtslægekredsene fungerede som den geografisk set største offentlige lægelige enhed efter 1915. De fulgte amtsgrænserne og blev ledet af amtslæger.

Funktion

Førte overtilsynet med amtets sundhedsvæsen og sygepleje, herunder sygehuse, apotekere og jordemødre.

Antal

  • 1915: 21
  • 1970: 38

Lovgivning/reformer

Lov nr. 88 af 21.04.1914 om kommunal lægehjælp.

Før/efter

Afløste fysikaterne i 1915. Afløstes af regionerne i 2007.

Hierarki

Overordnet lægekredsene.

Embedsmænd

Ledet af embedslæger, også kaldet amtslæger.

Kilder

  • Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, Rigsarkivet 1985.