Afstemningsmråder fastsat i forbindelse med afstemningen om det nordlige Slesvigs nationale tilhørsforhold 1920

 

Generelt

Folkeafstemningen om det nordlige Slesvigs nationale tilhørsforhold efter 1. Verdenskrig fordeltes i to zoner. I 1. Zone (nord for den nuværende grænse) opgjordes stemmerne samlet for hele området, mens 2. zones stemmer (syd for den nuværende grænse) blev opgjort kommunevis.

Funktion

At imødekomme folkets ønsker i fastsættelsen af den dansk-tyske grænse.

Levetid

Afstemningen forløb over to runder. I 1. zone afholdtes afstemningen d. 10.02.1920, mens afstemningen i zone 2 fandt sted d. 14.03.1920.

Antal

547

Lovgivning/reformer

Versailles-traktaten 28. juni 1919

Kilder

  • Det midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender: Afstemningen i Sønderjylland (I & II Zone), København 1920
  • www.graenseforeningen.dk