Valgkredse til valget af den grundlovgivende forsamling 1848

 

Generelt

Valgkredse til valget af den grundlovgivende forsamling, dannet til bearbejdning af første udkast til Grundloven i 1848.

Funktion

Efter systemskiftet 22.3.1848 ophævede det nydannede Martsministerium Frederik 7.s forfatningsreskript af 28. januar og indkaldte stænderforsamlingerne, som vedtog en valglov for en grundlovgivende rigsforsamling. Den grundlovgivende rigsforsamling skulle bearbejde et første udkast til en grundlov. Den færdigbearbejdede grundlov blev vedtaget 5. juni 1849.

Antal

104

Lovgivning/reformer

Valgloven til den grundlovgivende rigsforsamling 1848

Embedsmænd

Martsministeriet indkaldte Stænderforsamlingerne, som vedtog valgloven for den Grundlovgivende Rigsforsamling.

Kilder

  • Den store danske Encyklopædi, Danmarks Nationalleksikon A/S 1997
  • Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, Rigsarkivet 1985