Valgkredse til Rigsrådets Folketing 1863-1866

 

Generelt

Valgkredse til Rigsrådets Folketing; kongerigets og hertugdømmet Slesvigs fælles andetkammer 1863-66.

Funktion

Organisering af valget af medlemmerne af Rigsrådets Folketing. Alle 130 medlemmer blev valgt ved direkte valg i kredsene.

Antal

1863: 102 i kongeriget, 1 på Færøerne og i alt 25 i Slesvig.

Lovgivning/reformer

  • Lov ang. Valgene til Rigsraadet af 4. dec. 1863

Før/efter

Afløste, sammen med Rigsrådets Landsting, det Rigsråd, som 1855-63 fungerede som étkammersystem. Rigsrådet blev afskaffet efter tabet af hertugdømmerne.

Hierarki

Rigsrådets to kamre varetog de fælles anliggender for kongeriget og hertugdømmerne, mens Rigsdagen var den lovgivende forsamling i kongeriget.

Kilder

  • danmarkshistorien.dk
  • Lov ang. Valgene til Rigsraadet af 4. dec. 1863