Valgkredse til Rigsrådets Landsting 1863-1866

 

Generelt

Valgkredse til Rigsrådets Folketing, kongerigets og hertugdømmet Slesvigs fælles førstekammer 1863-66.

Funktion

Organisering af valget af medlemmerne af Rigsrådets Landsting. 65 af 83 medlemmer blev direkte valgt, 18 blev kongeligt udpeget.

Antal

1863: 11 i kongeriget, 1 på Færøerne og 4 i Slesvig.

Lovgivning/reformer

Lov ang. Valgene til Rigsraadet af 4. dec. 1863

Før/efter

Afløste, sammen med Rigsrådets Folketing, det Rigsråd som 1855-63 fungerede som étkammersystem. Rigsrådet blev afskaffet efter tabet af hertugdømmerne.

Hierarki

Rigsrådets to kamre varetog de fælles anliggender for kongeriget og hertugdømmerne, mens Rigsdagen var den lovgivende forsamling i kongeriget.

Kilder

  • danmarkshistorien.dk
  • Lov ang. Valgene til Rigsraadet af 4. dec. 1863