Valgkredse til Rigsrådet 1855-1863

 

Generelt

Valgkredse til Rigsrådet; kongerigets og hertugdømmernes fælles forsamling 1855-63. Under halvdelen af Rigsgrådets medlemmer var direkte valgt.

Funktion

Organisering af valget af de af Rigsrådets medlemmer, som valgtes direkte – og som altså ikke blev udpeget.

Antal

9 valgkredse, heraf 5 i det nuværende Danmark.

Lovgivning/reformer

  • Foreløbig Lov ang. Valgene til Rigsrådet af 2/10 1855

Før/efter

Afløste til en vis grad valgkredsene til stænderforsamlingerne. I 1863 blev der oprettet to kamre i Rigsrådet, et folketing og et landsting, parallelt til Rigsdagens folketing og landsting for kongeriget.

Hierarki

Rigsrådet varetog de fælles anliggender for kongeriget og hertugdømmerne, mens Rigsdagen var den lovgivende forsamling i kongeriget.

Kilder

  • Foreløbig Lov ang. Valgene til Rigsrådet af 2/10 1855