Valgkredse i købstæderne til de rådgivende stænderforsamlinger 1834-1848/1863

 

Generelt

Valgkredse, beliggende i købstæderne, til de rådgivende provinsialstænderforsamlinger som blev indført i 1834. Der blev valgt til forsamlinger for hhv. Øerne, Nørrejylland, Slesvig og Holsten. Da grundloven trådte i kraft for kongeriget i 1849, omfattede den ikke hertugdømmerne Slesvig og Holsten, og derfor fik borgerne i hertugdømmerne heller ikke valgret til Rigsdagen – men vedblev til gengæld med at have valgret til stænderforsamlinger. Disse fik lovgivende magt i 1854 og blev dermed et mere regulært parlament for hertugdømmerne – indtil forsøget på at få vedtaget novemberforfatningen i 1863 og den efterfølgende krig i 1864.

Funktion

I købstadskredsene blev der valgt repræsentanter blandt (og for) borgere med en vis formue til landsdelens stænderforsamling.

Etymologi

Stand i betydningen 'samfundsklasse' er indlånt fra tysk Stand.

Levetid

I kongeriget 1834-1848, i Slesvig 1834-1863.

Antal

22 i kongeriget, 9 i Slesvig.

Lovgivning/reformer

  • Forordning ang. Provindsialstændernes Indretning i Danmark af 15. maj 1834
  • Forordning angaaende Hertugdømmet Slesvigs Forfatning af 15. februar 1854

Før/efter

Afløstes af valgkredse til rigsdagen (opstillingskredse) i 1849 i kongeriget. I Slesvig og Holsten fik forsamlingerne lovgivende magt i 1854.

Kilder

  • Karl-Erik Frandsen: Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660, Dansk Historisk Fællesforening 1984
  • Diverse forordninger om provinsialstændernes indretning