Valgkredse til Landstinget, Rigsdagens førstekammer eller 'overhus' 1849-1953

 

Generelt

Valgkredse til Landstinget, som fungerede som Rigsdagens førstekammer eller 'overhus' indtil grundlovsændringen i 1953. Kun kongeriget valgte landstingsmedlemmer, og altså ikke hertugdømmerne Slesvig og Holsten, som ellers hørte under den danske konge indtil 1864.

Funktion

Landstingets medlemmer blev valgt ved indirekte valg, og i kredsene blev der valgt de valgmænd, som udpegede de fleste af medlemmerne.

Antal

  • 1849: 11
  • 1867: 11
  • 1915: 7

Lovgivning/reformer

  • Lov angaaende Valgene til Rigsdagen af 16. Juni 1849
  • Lov om Valgene til Rigsdagen af 12. Juli 1867
  • Lov om Valgene til Rigsdagen af 7. Februar 1901
  • Lov om Valg til Rigsdagen af 10. maj 1915
  • Lov om Valg til Rigsdagen af 11. April 1920

Før/efter

Afløste til en vis grad valgkredsene til stænderforsamlingerne.

Kilder

Love om valg til Rigsdagen i skiftende udgaver.