Øverste niveau af valgkredse til Folketinget siden 1920

 

Generelt

Overordnede valgkredse til Folketinget, hvor stemmetallet på kandidater fra de enkelte amtskredse eller storkredse opgøres, og hvor kreds- og tillægsmandater fordeles.

Funktion

Opgørelse af stemmetal til brug for fordeling af kreds- og tillægsmandater.

Antal

3 i hele perioden.

Lovgivning/reformer

  • Lov om Valg til Rigsdagen af 11. April 1920
  • Lovbekendtgørelse nr. 366 af 10 august 1970
  • Lov nr. 536 af 8. juni 2006 om ændring af lov om valg til Folketinget

Hierarki

Landsdelskredse består af en samling af amtskredse eller storkredse; siden 2007 kun af storkredse.

Kilder

Love om valg til Folketinget i skiftende udgaver.