Mellemste niveau af valgkredse til Folketinget siden 2007

 

Generelt

Overordnede valgkredse til Folketinget, hvor stemmetallet på kandidater fra de enkelte opstillingskredse opgøres, og hvor kreds- og tillægsmandater fordeles.

Funktion

Opgørelse af stemmetal til brug for fordeling af kreds- og tillægsmandater.

Antal

  • 2007: 10

Lovgivning/reformer

  • Lov nr. 536 af 8. juni 2006 om ændring af lov om valg til Folketinget

Før/efter

Afløser inddelingen i amtskredse/storkredse.

Hierarki

Storkredse består af en samling af opstillingskredse, og storkredse er samlet i landsdelskredse.

Kilder

  • Love om valg til Folketinget.