Mellemste niveau af valgkredse til Folketinget 1920-2006

 

Generelt

Overordnede valgkredse til Folketinget, hvor stemmetallet på kandidater fra de enkelte opstillingskredse opgøres, og hvor kreds- og tillægsmandater fordeles. Det meste af landet var inddelt på amtsniveau, mens København/Frederiksberg var inddelt i 3 storkredse.

Funktion

Opgørelse af stemmetal til brug for fordeling af kreds- og tillægsmandater.

Antal

  • 1920: 23
  • 1970: 17

Lovgivning/reformer

  • Lov om Valg til Rigsdagen af 11. April 1920
  • Lovbekendtgørelse nr. 366 af 10 august 1970

Før/efter

Pr. 1. januar 2007 nedlægges amterne, og hele landet inddeles i storkredse.

Hierarki

Amtskredse/storkredse bestod af mindre opstillingskredse. Amtskredse/storkredse var samlet i landsdelskredse.

Kilder

Love om valg til Folketinget i skiftende udgaver.