Underste niveau af valgkredse til Folketinget siden 1849

 

Generelt

Valgkredse til Folketinget, hvor en enkelt kandidat er nomineret for hvert parti eller hver liste. Indtil 1915 blev der også kun valgt et enkelt folketingsmedlem i hver opstillingskreds.

Funktion

Område, hvor lokale partiforeninger kan nominere deres lokale kandidat til opstilling til Folketinget.

Antal

  • 1849: 102
  • 1950: 121
  • 2007: 92

Lovgivning/reformer

  • Lov angaaende Valgene til Rigsdagen af 16. Juni 1849
  • Lov om Valgene til Rigsdagen af 12. Juli 1867
  • Lov om Valgene til Rigsdagen af 7. Februar 1901
  • Lov om Valg til Rigsdagen af 10. maj 1915
  • Lov om Valg til Rigsdagen af 11. April 1920
  • Lovbekendtgørelse nr. 366 af 10 august 1970
  • Lov nr. 536 af 8. juni 2006 om ændring af lov om valg til Folketinget

Før/efter

Afløste til en vis grad valgkredsene til stænderforsamlingerne.

Hierarki

Fra 1920 rubriceres opstillingskredsene under amtskredse eller storkredse, som igen rubriceres under landsdelskredse. Fra 2007 forsvinder begrebet amtskredse, og der findes kun storkredse og landsdelskredse.

Kilder

Love om valg til Folketinget i skiftende udgaver.