Traditionelt herred som det anvendes i ikke-retslige sammenhænge indtil 1970

 

Generelt

Traditionelt herred som det anvendes i fx matriklerne, Trap Danmark og andre ikke-retslige sammenhænge. Geografisk Herred er videreførslen af de oprindelige herreder, der opstod i middelalderen, og som anvendes i forskellige sammenhænge efter at deres egentlige administrative funktion er ophørt.

Funktion

Oprindelig en retskreds, men efter de retslige herreders omlægninger i sidste halvdel af 1600-tallet anvendes det geografiske herred i matrikulære sammenhænge, samt som praktisk inddeling i mange sammenhænge, eksempelvis statistiske og topografiske beskrivelser (f.eks. Trap Danmark) m.m. I disse forskellige sammenhænge kan herrederne afvige noget fra hinanden, hvorfor inddelingen kan afvige fra andre geografiske beskrivelser af herrederne.

Etymologi

Oprindelsen er usikker, men sandsynligvis af hær i betydningen 'folk, skare' og rath 'rådighed, rådighedsområde'.

Levetid

1660-1970, men i praksis ubegrænset levetid.

Antal

  • 1660: 156
  • 1970: 153

Kilder

  • Karl-Erik Frandsen: Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660. Dansk Historisk Fællesforening 1984.
  • Trap Danmark.