Juristiktionsområde for byretterne siden 1919

 

Generelt

Underret fra 1919 frem til i dag. Afløser for birke-, herreds- og byting, dog uden politimyndighed.

Funktion

Lokal retshåndhævelse og underret. Udover domsvæsenet hører også skifte- foged- og notarvæsen samt tinglysning, landvæsen og fredning under byretten. Indtil 1935 var byretsdommeren også leder af auktionsvæsenet. Strukturreformen i 2007 reducerede antallet af byretskredse fra 82 til 24.

Antal

  • 1921: 100
  • 2007: 24

Lovgivning/reformer

  • Lov om rettens pleje af 11. april 1916
  • Retskredsreform af 2007

Før/efter

Afløste birke-, herreds- og byting.

Hierarki

Byrettens afgørelse kan appelleres til landsretten. Et procesbevillingsnævn kan tillade appel til Højesteret.

Embedsmænd

Øverste embedmand er byretsdommeren, hvoraf de fleste har én, mens enkelte større byer har to eller tre og Aarhus syv. Dommeren bistås af domsmænd (indført 1936).

Kilder