Jurisdiktionsområde for landsretterne siden 1919

 

Generelt

Jurisdiktionsområde for landsretterne, som er appelinstans for byretterne. Efter Genforeningen i 1920 blev Søndre Landsret oprettet med sæde i Sønderborg. I 1927 blev den nedlagt igen, og sagerne blev overført til Vestre landsret.

Funktion

Landsretten er appelinstans for byretterne i området og behandler i øvrigt sager af særligt principiel karakter.

Antal

2: Østre og Vestre Landsret.

Mellem 1920 og 1927 fandtes dog også en Søndre Landsret for Sønderjylland.

Lovgivning/reformer

  • Lov om rettens pleje af 11. april 1916
  • Midlertidig lov af 28. juni 1920 om domstolenes og politimyndighedernes ordning m.m. i de sønderjydske landsdele
  • Lov af 14. juli 1927 om ændringer og tilføjelser til lov om rettens pleje

Før/efter

Afløste landsoverretterne som appelinstans.

Hierarki

Appelinstans for byretterne og underlagt Højesteret.

Embedsmænd

Landsrettens præsident er øverste ansvarlige og behandler bl.a. klager over landsdommerne ved retten.

Kilder