Appeldomstol og tillysningssted indtil 1919

 

Generelt

Appeldomstol for herreds-, birke- og bytingsdomme (den ene, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, var fra 1805 samtidig underret for København). Fungerede envidere som tillysningssted for adelens skøder, gave- og pantebreve. Kaldtes landsting indtil 1805, hvorefter de kaldtes landsoverretter. (Bornholms landsting fortsatte dog til 1813).

Funktion

Appelret og tillysningssted.

Antal

  • 1660: 8
  • 1700: 5
  • 1800: 5
  • 1805: 2
  • 1900: 2

Lovgivning/reformer

I 1681 blev Langelands landsting lagt sammen med Fynbo landsting og Mønbo landsting lagt sammen med Sjællandsfar. I 1683 blev Lollandsfar og Falster landsting lagt sammen.

Før/efter

Blev efterfulgt af landsretterne i 1919.

Hierarki

Appelret for byting, herredsting og birker. Sager fra landsting og landsoverretter kunne appelleres til Højesteret.

Embedsmænd

Øverste embedsmand for landstinget var landsdommeren, som blev assisteret af et varierende antal vicelandsdommere, landstingshørere og -skrivere.

Kilder