Inddiget land i Slesvig, hvortil der var givet privilegier og administrativ selvstændighed 1690-1853

 

Generelt

Oktrojerede koge bestod af inddiget land, hvortil der var givet privilegier. Inddigningen var dyr og en risikabel investering, men af betydning for baglandets beskyttelse, hvorfor privilegier blev givet. Kogene var under overretten i forvaltning og retspleje, men i øvrigt var der store lokale forskelle.

Funktion

Varetagelse af kogens forvaltning og retspleje.
Etymologi

Ordet oktrojere er udviklet i tysk i midten af det 19. århundrede af latinsk auctorizare 'give gyldighed', med betydning af privilegium.

Antal

Nord for 1920-grænser fandtes Rudbøl kog med oktroj af 1712 og (Gl.) Frederikskog med oktroj af 1690.

Lovgivning/reformer

Kogene blev oprettet som selvstændige administrative enheder med specifikke privilegier som følge af en oktroj gældende specifikt for den pågældende kog. 1853/54 lagdes kogene i administrativ henseende stort set under det tilstødende amt og herred.

Før/efter

Den selvstændige administrative status ophævedes med den store forvaltnings- og justitsreform i 1853/54.

Hierarki

Kogene var selvstændige administrative enheder og under overretten i forvaltning og retspleje.

Embedsmænd

I Rudbøl kog valgte hovedinteressenter tre rådmænd og en inspektør, der påtog sig samtlige retssager. I den mindre Frederikskog ordnede inspektøren stort set alene forvaltning og retspleje.

Kilder

  • Gerret Liebing Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning. Flensborg 2007. P. 214-222
  • Ordbog over det danske Sprog (webudgaven ordnet.dk/ods/(ultimo 2011)).