Politi- og retskreds indtil 1919

 

Generelt

Politi- og domsmyndighed (underret) i landdistrikterne før 1919. Som retslig inddeling var herredsinddelingen ikke landsdækkende, da dele af landet i stedet var omfattet af birker.

Funktion

Afsigelse af domme i såvel civile som kriminelle sager i 1. instans, samt politiudøvelse.

Etymologi

Oprindelsen er usikker, men stammer sandsynligvis af hær i betydningen 'folk, skare' og rath 'rådighed, rådighedsområde'.

Antal

  • 1660: 148
  • 1750: 79
  • 1850: 94
  • 1919: 84

Lovgivning/reformer

Bl.a. Danske Lov, frd. af 3.6.1796 om domsudøvelse, frd. Af 25.3.1791 om politivæsen på landet.

Før/efter

Afløst af retskredsene i 1919.

Hierarki

Herredstingets afgørelse kunne appelleres på landstinget, som 1805-1919 blev afløst af Landsoverretten.

Embedsmænd

Øverste embedsmand var herredfogeden. Til at hjælpe sig havde herredsfogeden fra 1791 en sognefoged i hvert sogn.

Kilder

  • Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, Odense 1985, s. 141 ff.