Øverste led i det kirkelige hierarki


Generelt

Øverste led i det kirkelige hierarki, hvis oprindelse går tilbage til middelalderen. Stiftet er det lokale område for biskoppens og stiftsøvrighedens funktioner, tidligere kaldet bispedømmet. Indtil reformationen havde Danmark en ærkebiskop med sæde i Lund. Stiftet ledes af en biskop. I hvert stift findes en domkirke.

Funktion

Biskoppen fører tilsyn med provstierne i stiftet.

Etymologi

Ordet stift er et lån fra middelnedertysk i betydning at 'stifte, opbygge'. Ordet biskop kommer af græsk episkopos 'tilsynsmand'.

Antal

  • Indtil 1660: 8 (nemlig Aalborg (tidl. Børglum), Viborg, Aarhus, Ribe, Slesvig, Feyns (med Lolland-Falster, Als og Ærø), Sjællands samt Lunde stift (med Bornholm). Det sidste bortfaldt efter freden i 1660.
  • 1850: 9 (inkl. Slesvig stift).
  • 2012: 10 (eksklusiv Grønlands stift og Slesvig stift).

Lovgivning/reformer

Bl.a. Kongeloven af 1665 (§6), Chr. V's Danske Lov af 1683, Kirkeordinans af 1685, 21/6-1799, 21/4-1819,
1/12-1922, 10/6-1960.

Hierarki

Biskopperne er overordnet provsterne. Folkekirkens officielle struktur har regenten og Folketinget som øverste myndigheder.

Embedsmænd

Stiftet ledes af en biskop.

Kilder

  • Juridisk Ordbog, Rigsarkivets 2. Afdeling, 1977