I DigDag-databasen kan du finde oplysninger om stednavne, administrative myndigheder og deres geografi fra ca. 1600-tallet frem til i dag

 

Det kan du finde

  • Stednavne: Oplysninger om nutidige og historiske stednavne, deres skiftende stavemåder, oprindelse og betydning, og se stednavnet placeret på skort fra forskellige perioder.
  • Administrative enheder: Oplysninger om en enheds oprettelse og nedlæggelse, eventuelle navneændringer og geografiske udstrækning på kort fra forskellige perioder. Du kan desuden se en landsdækkende kortlægning af en hvilken som helst enhedstype, til en hvilken som helt tid.

Sådan søger du efter enheder

Oplysninger om administrative enheder kan tilgås ad to veje:

  1. Via søgning på kort (forsiden). Udgangspunktet er landsdækkende kortlægninger af den valgte myndighedstypes geografiske virkeområde til den valgte tid. Fra oversigtskortet kan man udpege et specifikt område, klikke på det og gå til info om det.
  2. Via stednavnesøgning ("Søg på stednavne"). Her kan du søge på en specifik administrativ enhed og finde info om den.

1. Søgning efter administrative enheder via kort

Gå ind på forsiden af digdag.dk eller vælg punktet "Søg på kort" i hovedmenuen.
enhed-figur1

Til venstre ses søgeparametrene: "Tid" (blå cirkel) og "Administrativ inddeling" (rød pil). Luppen til højre for tidssøgefeltet er søgeknappen, som aktiverer søgning, når man bruger tidsfelterne.

Den administrative inddeling er inddelt i temaer med underpunkter, som udfoldes ved klik på plusset:

enhed-figur2

Klik på minus for at folde temaet sammen igen.

Du kan læse om de mange typer af administrative enheder i DigDag her. Se mere om temaopdelingen nedenfor.

I midten ses et Danmarkskort, der viser søgeresultatet som en inddeling af landet. Grænserne mellem de enkelte enheder er markeret med sorte streger. Til højre for kortet findes en række ikoner med bl.a. navigationsmuligheder og mulighed for at åbne et stort kort i et nyt vindue. Se ikon-oversigten nedenfor. Overskriften over kortet forklarer, hvad kortet viser.

Endelig ses en bjælke med en tidslinje under kortet, hvor en pil udpeger det valgte årstal. Pilen og tidssøgefeltet er forbundet, så hvis du ændrer tiden det ene sted, ændres den automatisk også det andet sted. Du kan rykke ved pilen ved enten at klikke på bjælken – eller ved at bruge plus- og minus-tegn i hver ende af bjælken. Bruger du plus og minus, rykker pilen sig ét år ad gangen.

Sådan gør du

  1. Sæt en markering ud for den administrative inddeling, du ønsker at se.
  2. Angiv tidspunkt. Tidsangivelsen skal være ottecifret (ÅÅÅÅ-MM-DD). Klik på luppen og se resultatet af din søgning på kortet. Du kan også nøjes med at flytte pilen på bjælken til det ønskede år.

Find info om specifik enhed

For at få info om en specifik enhed klikkes på den på oversigtskortet. Navnet på den valgte enhed vises med blå understregning til venstre for kortet. BEMÆRK, at dateringen under navnet gælder enheden i den specifikke geografiske udstrækning, som ses på kortet – det er IKKE en datering af hele enhedens levetid.

enhed-figur3

Klik på enhedsnavnet med blå understregning, og en info-side om myndigheden åbner i pop-up vindue:

enhed-figur4

Info-siden viser myndighedens type (her en "Region") og levetid (her "Fra 01.0.1.2007 til nu"). Desuden kan du ved at klikke på plusserne se:

  • Enhedens andre navne, såvel mere som mindre officielle
  • Kilder anvendt til info om myndigheden
  • Institutionelle koder og myndighedskoder tilknyttet enheden
  • Overordnede og/eller underordnede enheder med relation til enheden

Via ikonerne yderst til højre kan du vælge at se enheden udpeget med en knappenål på et oversigtskort eller se enhedens geografiske udstrækning på det valgte tidspunkt. Se ikon-forklaringen her.

Det øverste ikon fører tilbage til tekstsiden med info. Luk-knappen til venstre lukker pop-up vinduet.

2. Søgning efter administrative enheder via stednavnesøgning

Det kan ofte være en fordel at bruge stednavnesøgningen, hvis man skal finde én specifik enhed.
Vælg punktet "Søg på stednavne" i hovedmenuen. Skriv navnet på den myndighed, du søger, i søgefeltet "Søg efter sted", fx "Hadsten kommune". Resultatlisten vises i midten:

enhed-figur5

Klik på "Kommune: Hadsten kommune". Samme type info som beskrevet ovenfor fremkommer dernæst i et pop-up vindue:

enhed-figur6

Er du usikker på, hvordan navnet på en enhed staves, så anvend jokertegn: Skriv fx "H% kommune". Så søger du på alle navne, der begynder med "H", og slutter med "kommune". Husk, at der er et loft på maksimum 60 søgeresultater.

Hvordan er temaerne bygget op?

En stor del af de administrative enheder er inddelt i temaer, mens resten befinder sig under punktet "Øvrige".

Mens fx sognene dækker hele landet, er dette ikke tilfældet for ældre retskredse eller kommuner – tværtimod skal der flere af disse til for at dække hele landet: fx blev den retslige administration i kongeriget i 1800-tallet varetaget i regi af henholdsvis birker, herreder og købstadsjurisdiktioner. Hertil kom de særlige administrationstyper i Slesvig og Holsten, hvilket inkluderer det nuværende Sønderjylland. Med den tematiske inddeling kan man kortlægge flere myndighedstyper på én gang og dermed få et landsækkende kort over fx den retslige inddeling i 1800-tallet.

Ét af temaerne er det kommunale, som består af fem kommunetyper: Kommune, købstadskommune, sognekommune – og de to slesvigske/sønderjyske typer Gemeinde og Gutsbezirk. Hvis temaet ikke er udfoldet (via plus-menuen) , og kun det overordnede tema, fx "Kommunal", er markeret med prik, så kortlægges de administrationstyper, hvis levetid falder inden for det valgte år. Hvis fx 2012 eller 1983 er valgt, kortlægges kun "Kommuner", for på de tidspunkter var hele landet inddelt i ensartede kommuner. Hvis 1950 er valgt, kortlægges derimod både sognekommuner og købstadskommuner, for i 1950 dækkede de to typer kommuner hele landet.

Men det er kun, hvis temaet er "foldet ud", at dette bliver synligt, og det bliver muligt manuelt at specificere om man kun ønsker at se fx sognekommunerne.

De særlige sønderjyske kommunetyper kortlægges kun mellem 1864 og 1920, hvor Sønderjylland var under preussisk administration.

Husk, at du kan finde information om alle enhedstyperne her.

Udebliver resultatet af en søgning?

Kun de færreste administrative enheder har eksisteret hele perioden fra 1600-tallet til i dag. Vær opmærksom på, om den enhedstype, du søger, rent faktisk eksisterede det år, du søger på. Søger du fx på regioner og indstiller tiden til 1. januar 1970, vil kortet være tomt, da regionerne først blev oprettet i 2007.