DigDag har p.t. to sæt webservices som man frit kan benytte. Det ene sæt består af webservices som Kort & Matrikelstyrelsen har udarbejdet for DigDag, mens det andet sæt er udarbejdet af M-Sys til brug for digdag.dk-portalen. På længere sigt vil Kort & Matrikelstyrelsens webservices komme til at udgøre det fuldstændige sæt.

Dokumentation og vejledning her nedenfor er ligeledes udarbejdet af hhv. KMS og M-Sys.
Se hvordan du bruger WMS- og WFS-tjenester fra Kort & Matrikelstyrelsen (pdf)

Se hvordan man f.eks. benytter tjenesterne i det gratis GIS-program GAIA (pdf)

Kort ordforklaring til KMS' webservices

Kortforsyningen
Kortforsyningens samling af dokumentation dækker alle de forskellige typer af WEB tjenester som Kortforsyningen udbyder. Se Kortforsyningens hjemmeside.

OGC (Open Geospatial Consortium)
Kortforsyningen benytter officielle standarder. Derfor refereres til OGC (Open Geospatial Consortium) standarder og specifikationer på området. Disse tekniske dokumenter kan findes på OGC's hjemmeside.

Geoforum
Geoforum er det danske forum for geografisk information. Det er en bredt sammensat interesseorganisation med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder. Geoforum har som publikationer udgivet vejledninger og specifikationer for WMS, WFS, GML, Ortofoto m.m. Find dem alle her på Geoforums hjemmeside.

 

Sådan bruger du M-Sys' webservices

Informationen hentes fra denne side: http://www.digdag.info/DigDagFind.asp?Find=
Spørgsmål og svar er formateret som XML encoding="UTF-8".

Eksempel på kald: Find=T_Enhed227378
http://www.digdag.info/DigDagFind.asp?Find=%3CFind%3E%3CHvor%3ET_Enhed%3C/Hvor%3E%3CId%3E227378%3C/Id%3E%3C/Find%3E
Nedenfor finder du en gennemgang af spørgsmål med format og eksempel.

Enhed

Find én Enhed:
http://www.digdag.info/DigDagFind.asp?Find=%3CFind%3E%3CHvor%3EEnhed%3C/Hvor%3E%3CId%3E227378%3C/Id%3E%3C/Find%3E

<Find>
  <Hvor>Enhed</Hvor>
  <Id>227378</Id>
</Find>

NB. I svaret er <Geo> ikke enhedens areal, men det område hvorindenfor enhedens areal kan vises. Kan dermed bruges til BBox i KMS' WMS'ser. Koordinater angives i hele meter (UTM32).

Find Enhed via Navn:

http://www.digdag.info/DigDagFind.asp?Find=%3CFind%3E%3CHvor%3EEnhed%3C%2FHvor%3E%3CNavn%3ETappern%F8je%3C%2FNavn%3E%3CDag%3E1961-01-31%3C%2FDag%3E%3CGeo%3E%3CW%3E687000%3C%2FW%3E%3CS%3E6117000%3C%2FS%3E%3CE%3E690000%3C%2FE%3E%3CN%3E6119000%3C%2FN%3E%3C%2FGeo%3E%3C%2FFind%3E

<Find>
  <Hvor>Enhed</Hvor>
  <Navn>Tappernøje</Navn>
  <Dag>1961-01-31</Dag>
  <Geo>
   <W>687000</W>
   <S>6117000</S>
   <E>690000</E>
   <N>6119000</N>
  </Geo>
 </Find>

NB. <Navn> er krævet, <Geo> er ikke krævet. <Geo> begrænser søgningen til Enheder i eller tæt på det angivne område. <Dag> er krævet i den forstand, at den begrænser søgningen til Enheder, der eksisterede på den angivne dag.

Ovenstående returnerer følgende:

<Svar Status="1"><Enhed EnhedId="238092" EnhedArtId="120"><VisNavn>Tappernøje</VisNavn><Art>Stednavn</Art><Navne><TilNavn Navn2EnhedArtId="10" NavnId="303776" NavnArtId="10"><E2NArt>Officiøst navn</E2NArt><E2NInfo>Det mest anvendte, evt. godkendte navn</E2NInfo><Navn>Tappernøje</Navn><Abstrakt AbstraktId="303776" AbstraktArtId="10" DsId="103523"><VisNavn>Tappernøje</VisNavn><NavneListe><ListeNavn NavnId="303775" NavnArtId="11"><Navn>Tappernøje</Navn><Art>Stavemåde</Art><Info>&#x20;</Info></ListeNavn></NavneListe><Enheder><TilEnhed Navn2EnhedArtId="10" EnhedId="238092" EnhedArtId="120"><N2EArt>Officiøst navn</N2EArt><N2EInfo>Det mest anvendte, evt. godkendte navn</N2EInfo><EnhedArt>Stednavn</EnhedArt><Geo><W>689650</W><S>6117676</S><E>689651</E><N>6117677</N></Geo></TilEnhed></Enheder><DS><div4 page="196" ejerlav="NotSet" opslagstype="NotSet" uncertain="false" error="False" sourceEntryNumber="1215" fil="16_1975" bind="ds16" guid="ec1423a8-f12f-4c86-a114-4dffaaaddad2" lokalisering="Snesere s., Bårse h." toponummer="0602" id="103523"><opslagsform>Tappernøje,</opslagsform><lokalitetsarter><lokalitetsart>bebygg.</lokalitetsart></lokalitetsarter><kildeformer><kildeform error="False"><kildexml>Gst 1893 Tappenøje</kildexml><kilde>Gst</kilde><datering>1893</datering><kildeopslag>Tappenøje</kildeopslag></kildeform><kildeform error="False"><kildexml>Trap{sup}4{/sup} Ny-Tappernøje</kildexml><kilde>Trap{sup}4{/sup}</kilde><kildeopslag>Ny-Tappernøje</kildeopslag></kildeform><kildeform error="False"><kildexml>Gst, Trap{sup}5{/sup}, Postadr 1972 Tappernøje.</kildexml><kilde>Gst</kilde><kildeopslag>Tappernøje</kildeopslag></kildeform><kildeform error="False"><kildexml>Gst, Trap{sup}5{/sup}, Postadr 1972 Tappernøje.</kildexml><kilde>Trap{sup}5{/sup}</kilde><kildeopslag>Tappernøje</kildeopslag></kildeform><kildeform error="False"><kildexml>Gst, Trap{sup}5{/sup}, Postadr 1972 Tappernøje.</kildexml><kilde>Postadr 1972</kilde><kildeopslag>Tappernøje</kildeopslag></kildeform></kildeformer><tolkning>– Jfr. under kronavnet Tappernøje.</tolkning></div4></DS></Abstrakt></TilNavn></Navne><Kilder><TilKilde KildeId="2610"><KildeNavn>Danmark Stednavne bind 1-25 (1922-2006).</KildeNavn><KildeForkort>DS</KildeForkort></TilKilde><TilKilde KildeId="2609"><KildeNavn>Kort &amp; Matrikelstyrelsen. SNSOR-datasæt (2012)</KildeNavn><KildeForkort>SNSOR</KildeForkort></TilKilde></Kilder><Temaer><TilTema TemaId="107" TemaArtId="10"><Tema>Stednavne</Tema><TemaInfo/><TemaArt>DigDag inddeling</TemaArt><TemaArtInfo>Temaer tematisk opdelt -søgning. Alt er med.</TemaArtInfo></TilTema></Temaer><Geo><W>689650</W><S>6117676</S><E>689651</E><N>6117677</N></Geo></Enhed></Svar>

Navn

Find ét Navn:
http://www.digdag.info/DigDagFind.asp?Find=%3CFind%3E%3CHvor%3ENavn%3C/Hvor%3E%3CId%3E281649%3C/Id%3E%3C/Find%3E

<Find>
  <Hvor>Navn</Hvor>
  <Id>281649</Id>
 </Find>

Find Navne via stavemåde:

http://www.digdag.info/DigDagFind.asp?Find=%3CFind%3E%3CHvor%3ENavn%3C%2FHvor%3E%3CNavn%3ESnes%F8r%3C%2FNavn%3E%3CDag%3E1961-01-31%3C%2FDag%3E%3CForm%3E2%3C%2FForm%3E%3CGeo%3E%3CW%3E685000%3C%2FW%3E%3CS%3E6117000%3C%2FS%3E%3CE%3E690000%3C%2FE%3E%3CN%3E6119000%3C%2FN%3E%3C%2FGeo%3E%3C%2FFind%3E

<Find>
  <Hvor>Navn</Hvor>
  <Navn>Snesør</Navn>
  <Dag>1961-01-31</Dag>
  <Form>2</Form>
  <Geo>
   <W>685000</W>
   <S>6117000</S>
   <E>690000</E>
   <N>6119000</N>
  </Geo>
 </Find>

NB. <Form> er ikke krævet og 1 = moderne, 2 = historiske, 3 = alle. Se øvrigt under "Find Enhed via Navn". 

Kort om andre kald

Tema:

 <Find>
  <Hvor>Tema</Hvor>
  <Id>10</Id>
 </Find>

Pt. er der tre temagrupper:

  • 10 DigDag inddeling. Temaer tematisk opdelt -søgning. Alt er med.
  • 11 Administrativ inddeling. Sæt af temaer der til en given tid kan dække DK entydigt.
  • 20 DigDag inddeling 2. Temaer tematisk opdelt -søgning. Alt er med.

Én Enhed:

<Find>
  <Hvor>T_Enhed</Hvor>
  <Id>227378</Id>
 </Find>

Enheder af given type:

<Find>
  <Hvor>T_Enhed</Hvor>
  <Art>Region</Art>
 </Find>

Se oversigt over enhedstyperne her